logo
img

Alliance Optikk ønsker samarbeid med bedriftens egen bedriftshelsetjeneste fra A-Å

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid reduserer risikoen for sykdom, slitasje og belastninger. Databriller bør ideelt sett først tilpasses etter at det er foretatt en ergonomisk vurdering og tilretteleggelse av arbeidsplassen. Detaljer som innstilling av stol, skrivebord, skjerminnstillinger med skrifttype, riktig belysning og redusert blending hører også med i en slik tilrettelegging. Samarbeid mellom optiker og bedriftshelsetjeneste er viktig for et optimalt resultat for arbeidstaker.


Bedriftshelsetjenesten kan også gjøre målinger av arbeidsavstander på den aktuelle arbeidsplassen før besøk hos optiker, det vil sikre best mulig utnyttelse av det produktet som velges. Dette er enkle målinger som avstand til dataskjerm og avstand til andre arbeidsoppgaver. Hvis bedriften ønsker det, kan den ansatte ta disse målene selv basert på en enkel prosedyre som vi har utformet og som ligger tilgjengelig for våre avtalebedrifter.


Synsundersøkelsen:

Synsundersøkelsen er en øyehelsekontroll med måling av brillestyrke og tester på om det er behov for egen databrille. Undersøkelsen inneholder også tilpasing av brilleglassenes styrke utfra oppgavene på jobben, i tillegg til å kvalitetssikre valg av glassløsning.


Optiker til bedrift:

Alliance Optikkbutikkene har optikere med spesialkompetanse i Arbeidsplass-optometri fra Høyskolen i Buskerud og kan komme til din bedrift for å analysere belysning og ergonomi på arbeidsplassen.


Klikk her og last ned anbefalt skjema for å notere ned informasjon om arbeidsplassen og brukerens behov.


 
bottom